tým

Náš tým ve složení Ing. Roman Čečil, Ondřej Brichta a Milan Malina jsou právě v Číně v Pekingu, kde reprezentují Plzeň, Plzeňský kraj a Českou republiku na Mezinárodní vědecké soutěži - Beijing Youth Science Creation Competition.

Zde se umístili na prvním místě se svým robotem a v pátek přivezou zlato do Plzně.

Jsme na ně pyšní a vzhledem k úspěchu si Vám dovoluji tuto informaci sdělit. Dnes vypracujeme tiskovou zprávu a uspořádáme tiskovou konferenci, o které Vás budeme informovat, a na kterou bychom Vás rádi pozvali.

Děkuji KÚ a OŠMS za finanční podporu našeho týmu.
 

Popis robota:

Hexapod
Šestinohý robot, dále jen hexapod, byl kompletně navržen a sestaven týmem pod vedením Ing. Romana Čečila v SVČ RADOVÁNEK. Ke konstrukci robota, jehož každá noha disponuje třemi stupni volnosti, byly použity hliníkové díly, 18 modelářských servomotorů, moderní elektronika a plastové díly zhotovené na 3D tiskárně. Během stavby členové týmu museli:

Navrhnout mechanické hliníkové díly pro konstrukci robota
Navrhnout a realizovat řídící elektroniku (radiový transciever, řadič servomotorů) - tj. sestavit schéma, navrhnout desky plošných spojů, osadit je součástkami
Navrhnou a realizovat komunikační destičku pro řízení robota z PC
Vyvinout matematický aparát a algoritmy umožňující koordinované řízení složitých pohybů (18 kloubů na 6 nohou)
Vytvořit uživatelsky přívětivé softwarové rozhraní pro ovládání robota - toto rozhraní obsahuje několik pohybových módů.

Například: Chůzi v různých směrech, otáčení po a proti směru hodinových ručiček, natáčení v osách X, Y a Z a další variace těchto pohybů.

Následně před samotnou soutěží museli  upravit program robota dle požadavků soutěže. Zde jsme použili získané finanční prostředky a též na cestu a ubytování celého týmů