Co znamená princip profesionality v Evropské chartě informací pro mládež?

 

Personál ve všech Informačních centrech pro mládež je řádně vyškolený.

 

Informační pracovníci mají dostatek znalostí z oblasti mediální a informační gramotnosti.

 

Informační centra pro mládež spolupracují s partnery z oblasti neformálního vzdělání, sledují 
a zviditelňují informace pro mládež.

 

Pracovníci informačních center pro mládež spolupracují jak na místní, regionální, ale i evropské
a mezinárodní úrovní.

 

Rádi vám poradíme získat znalosti k efektivnímu využití digitálních služeb.

 

 

Zdroj: www.nicm.cz

 

 

Back to top