Co říká Evropská charta informací pro mládež o respektování potřeb mládeže? O tom se dozvíte víc ve čtvrtém principu charty.

Třetím principem Evropské charty informací pro mládež je INKLUZE. Co to znamená?

Druhým principem Evropské charty Informací pro mládež je DOSTUPNOST informací a informačních služeb.

Česká republika je jednou ze zemí, která se zavázala dodržovat principy Evropské charty informací pro mládež. Víte, co to znamená?

Nová EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ byla přijata 27. dubna 2018 dvacátým devátým Generálním shromážděním ERYICA. Co nám přináší? Každý týden se budeme věnovat některým z jejích principů.

Europe Direct Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Eurocentrum Plzeň Vás zvou na debatu ,,Česká republika a Evropská unie."

Back to top