Dne 10. 10. 2019 proběhla interaktivní soutěž pro žáky základních škol Plzeňského kraje na podporu Světového dne zraku pod názvem Tma a život - Darkness and life.

„Světový den zraku chce poukázat na globální problém. Dnešní den připomíná, jak je náš zrak důležitý v každodenním životě. Světový den zraku je klíčovým momentem pro zvýšení povědomí a upozornění veřejnosti o nutnosti pravidelného screeningu zraku.“ řekla Jindra Švarcová z Optik studia.

Cílem celé soutěže je uvést žáky 4. – 6. ročníků do interaktivního prostředí. To se povedlo a žáci měli možnost zažít velkou show, kde měli příležitost zjistit, „jaké je to nevidět,“ setkat se v týmu s protihráči, zažít zábavu a ponaučení a také se setkat s elitou mimořádně nadaných dětí ze Střediska volného času RADOVÁNEK, kteří zároveň byly asistenty soutěžních týmů. Soutěžící i publikum se také potkali se zajímavými hosty z řad reprezentace Plzeňského kraje i města Plzně a s šikovnými a talentovanými dětmi, které celou soutěž zpestřily svými vystoupeními. Za účinkující můžeme jmenovat například Storm ballet studio, Spider Dance Company a  Pilsen Jaguars Cheerleaders.

Velkou podporou pro nás byl Nadační fond Českého rozhlasu a Světluška s ostatními partnery. Připravili pro žáky zajímavý doprovodný program na téma Světového dne zraku, aby jim ukázali, že život s těžkým zrakovým postižením může být plnohodnotný a pestrý, když si dokážeme navzájem pomáhat a také používat vhodné pomůcky.

„Tento projekt je pro nás preventivní záležitostí, kde chceme dětem i dospělým přiblížit svět nevidomých a seznámit je s aktivitami, které umožňují nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem lépe se připravit na každodenní život. Chceme se naučit nevidomé lépe poznat, pochopit a pomoci jim při setkáváních se s nimi.“ vysvětlila Eva Tischlerová, ředitelka SVČ RADOVÁNEK.

Tato interaktivní soutěž se uskutečnila v sále TJ Lokomotiva Plzeň. Zúčastnilo se jí 11 škol z Plzně a okolí. Deset škol soutěžilo a jedenáctá škola byla hostem. Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči pomohla také připravit část programu společně s Tyflo centrem v Plzni. Do soutěže jsme pozvali ZŠ Zruč–Senec, Manětín, Kožlany, Nýřany, Kozojedy, 16. ZŠ Plzeň, 17. ZŠ Plzeň, 22. ZŠ Plzeň, 28. ZŠ Plzeň a Sportovní gymnázium v Plzni. V soutěži vyhrála ZŠ Kozojedy a odnesla si ceny v podobě puzzlí pro každého, které věnovalo Optik studio Josefa Švarce v Plzni. Děkujeme.

I pro diváky byl připraven zajímavý program a divácká soutěž.

Velice výrazně na soutěžící i diváky zapůsobila nevidomá Martina Půtová, která byla pozvaná jako host. Přišla se svým vodicím pejskem. V rozhovoru s moderátorem uvedla, že i nevidomý člověk žije plnohodnotný život, sportuje, čte knihy, plave. Martina ráda cestuje, toulá se přírodou a tráví svůj čas vzděláváním se v anglickém jazyce nebo se ráda zapojuje do života se svými přáteli.

Ve sportovní hale se sešlo na této zajímavé soutěži téměř 600 žáků a pedagogů. Tento preventivní projekt a soutěž se uskutečnil poprvé, ale dle ohlasů ze strany soutěžících i diváků se jistě nekonal naposledy.

Soutěž moderovala Simona Andersová a Michal Jančařík.

 

Back to top